02862702191

Chia sẻ

Khung xương túi lọc bụi
  • 13-11-2017
  • 2,341 lượt xem

Khung xương túi lọc bụi

Khung xương túi lọc bụi còn được gọi là lồng túi lọc bụi, là một bộ lọc không thể thiếu, được sử dụng như là một khung hỗ trợ bộ túi lọc bụi

IMGROUP

Tìm