02862702191

Chia sẻ

Vai trò của cuộn giấy lọc nước thải
  • 22-09-2017
  • 1,720 lượt xem

Vai trò của cuộn giấy lọc nước thải

Cuộn giấy lọc nước thải để ngăn ngừa bụi bẩn, cản trở thiết bị xử lý nước thải và thiết bị lọc, do đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị xử lý nước thải

IMGROUP

Tìm