02862702191

Keo & băng keo 3M Việt Nam

Chai keo dán giày 3M PR100
  • 16-05-2018
  • 1,456 lượt xem

Chai keo dán giày 3M PR100

Keo dán giày PR100 polymer duy nhất có thể được tăng cường ảnh hưởng, chống lột, và sự thay đổi nhiệt độ.

Chai keo xịt dính đa năng 3M 90
  • 16-05-2018
  • 1,562 lượt xem

Chai keo xịt dính đa năng 3M 90

Keo dính xịt đa năng 3M 90 cho đồ gỗ nội thất, gỗ, âm thanh và các ứng dụng xây dựng như nghiêng và đúc sẵn.

Keo xịt dính đa năng dạng xịt 3M 75
  • 16-05-2018
  • 1,657 lượt xem

Keo xịt dính đa năng dạng xịt 3M 75

Keo dính đa năng dạng xịt 3M 75 công thức chống lại rách và nhuộm cho kết quả đáng tin cậy và hiệu quả hoạt động cao

IMGROUP

Tìm