02862702191

Khung lọc túi F5, giá tốt
  • 08-08-2018
  • 292 lượt xem

Khung lọc túi F5, giá tốt

Là lọc thứ Cấp sau lọc thô. Với nhiệm vụ ngăn cản những hạt bụi >= 0.5 Micron chở lên.

IMGROUP

Tìm