0902552766

Chai keo dán giày 3M PR100
  • 16-05-2018
  • 228 lượt xem

Chai keo dán giày 3M PR100

Keo dán giày PR100 polymer duy nhất có thể được tăng cường ảnh hưởng, chống lột, và sự thay đổi nhiệt độ.

IMGROUP

Tìm