02862702191
Tấm xơ dừa lọc khí phòng sơn thay cho bông thủy tinh

Hạt trao đổi Anion

Tấm xơ dừa lọc khí phòng sơn thay cho bông thủy tinh
Ngày đăng: 26-11-2014
2,718 lượt xem

Các nhựa trao đổi Anion (AERs) là có thể trao đổi anion như Cl- và SO42- và được phân thành hai nhóm; là một trong những nhóm của nhựa trao đổi anion mạnh cơ bản (SBAERs) và còn lại là nhựa trao đổi anion yếu cơ bản (WBAERs).

Các loại nhựa với nhóm amoni bậc bốn (N +) là nhóm chức năng, các loại nhựa như phân tách và thấy tánh chất diêm cơ mạnh mẽ như các bazơ vô cơ như NaOH hoặc KOH. Chúng được gọi là nhựa trao đổi anion mạnh.

Các nhóm amoni bậc bốn (N +), nhóm hoạt động trong các loại nhựa, phân tách ra không chỉ trong những giải pháp có tính axit mà còn trong các dung dịch kiềm N + OH-.  SBAERs có thể trao đổi ion ngay cả với các muối trung tính như với axit vô cơ, như thể hiện trong phương trình I-2-8 và I-2-9. Họ có thể trao đổi anion với các axit yếu như axit silicic và axit carbonic. Do đó, SBAERs là ion-trao đổi trong tất cả các phạm vi pH.

 • RN · OH + NaCl → RN · Cl + NaOH (I-2-8)
 • RN · OH + HCl → RN · Cl + H2O (I-2-9)

Các SBAERs thường được tái sinh với NaOH 4% dung dịch nước. NH4OH Yếu khó có thể tái sinh SBAERs. 

Eq.I-2-10 cho thấy các phản ứng tái sinh của Cl-form SBAER.

RN · Cl + NaOH → RN · OH + NaCl (I-2-10)

Kể từ khi SBAER là mạnh cơ bản, nó cần regenerants nhiều hơn so với số lượng lý thuyết tái sinh SBAERs như giống như SACERs.

Có hai loại SBAERs; loại I có nhóm trimethylamoni, R-N + (CH3) 3, như các nhóm trao đổi ion và loại II có nhóm dimethylethanolammonium, R-N + (CH3) 2 · CH2CH2OH. 

Cả hai loại I và II là mạnh, loại II là hơi yếu trong tánh chất diêm cơ và do đó phần nào dễ dàng để được tái sinh. 

Đặc điểm nhựa trao đổi Anion

 • Loại: hạt trao đổi Anion mạnh
 • Nhóm: trimethylbenzylammonium
 • Divinylbenzene (%): 2%, 4%, 8%
 • Dạng ion đã cung cấp: Cl -
 • Độ ẩm: 43% đến 48%
 • Khối lượng thay đổi: Cl - OH - là + 20%
 • Phạm vi pH: 0-14
 • Chọn lọc: Cl - / OH - là khoảng 25
 • Thứ tự tùy biến: I> NO3> Br> Cl> acetate> OH> F
 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng & gia công

vải lọc nước công nghiệp chuyên dụng
màng lọc nước uf công nghiệp
banner trách nhiệm công ty đông châu
 

Tin liên quan

IMGROUP

Tìm