02862702191
Tấm xơ dừa lọc khí phòng sơn thay cho bông thủy tinh

Màng siêu lọc 4 inch

Tấm xơ dừa lọc khí phòng sơn thay cho bông thủy tinh
Ngày đăng: 31-12-2015
1,905 lượt xem

Màng siêu lọc 4 inch

- Hệ thống UF lọc nước của kết hợp công nghệ màng siêu lọc tiên tiến giải quyết các phạm vi rộng của những ứng dụng với kết quả đảm bảo.

Lợi ích hệ thống màng siêu lọc

Màng siêu lọc 4 inch kín được đảm bảo từ ngoài vào trong.
 

Màng siêu lọc 4 inch tạo ra nước đầu ra chất lượng đảm bảo  <0,1 NTU.
 

- Màng siêu lọc 4 inch màng có thể được cô lập và sửa chữa tại chỗ.
 

- Dễ dàng đóng mở xử lý.
 

Màng siêu lọc 4 inch rửa ngược lọc tự động. 
 

Màng siêu lọc 4 inch kháng hóa chất.
 

Màng siêu lọc 4 inch loại trừ mầm bệnh (cryptosporidium, giardia, virus)

- Hệ thống UF được sản xuất hoàn toàn tự động với công nghệ kỹ thuật và hệ thống kiểm soát dựa trên máy tính mà cung cấp trực tuyến, hỗ trợ nhà máy, thời gian thực.

Các ứng dụng

Màng siêu lọc 4 inch lọc nước mặt

- Nước ngầm.

- Nước ngầm dưới ảnh hưởng của nước bề mặt.

- Tái sử dụng nước.

Màng siêu lọc 4 inch tiền xử lý RO / NF.

- Sung tầng chứa nước.

Ưu điểm

- Hầu hết các công nghệ tiên tiến

- Tiềm năng để đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về chất lượng nước hiện tại và tương lai

- Điều trị

- Độ đục

- Rào cản mầm bệnh

- Chất rắn

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng & gia công

vải lọc nước công nghiệp chuyên dụng
màng lọc nước uf công nghiệp
banner trách nhiệm công ty đông châu
 

Tin liên quan

IMGROUP

Tìm